POUZE DNES: 10 DÁRKŮ - KÓD 10EUROSYA

0

Váš košík je prázdný.

Vrácení a právo na odstoupení

Výnos Hanukeii

1. Vrácení za výrobní vady.

Uživatel může vrátit společnosti HANUKEII jakýkoli produkt, který vykazuje výrobní vadu. S ohledem na povahu smluvených produktů bude mít uživatel lhůtu jednoho měsíce na komunikaci HANUKEII jeho nesoulad s nimi. Při překročení této lhůty přebírá Uživatel jakékoli škody.

Pro formalizaci návratu musí uživatel kontaktovat HANUKEII do jednoho měsíce na kontaktní adresu @ hanukeii .com, s uvedením produktu nebo produktů, které mají být vráceny, připojením fotografie a podrobným seznamem vad uvedených v této zprávě

Jednou HANUKEII Pokud uživatel obdržel sdělení od uživatele, do 3-5 pracovních dnů vás bude informovat o tom, zda produkt vrátit. V případě, že návrat pokračuje, HANUKEII Ukáže uživateli způsob, jak vadný produkt vyzvednout nebo poslat do svých kanceláří / skladů.

Každý produkt, který má být vrácen, musí být nepoužitý a se všemi jeho štítky, obaly a případně dokumentací a původními prvky příslušenství, které byly dodány s tímto produktem. Pokud uživatel takto nepostupuje, HANUKEII vyhrazuje si právo odmítnout návrat.

Jakmile je produkt přijat a vady jsou ověřeny, HANUKEII poskytne Uživateli možnost nahradit produkt jinými stejnými charakteristikami, pokud není tato možnost objektivně nemožná nebo nepřiměřená HANUKEII.

V případě, že z důvodu nedostatku zásob nemohl být dodán jiný produkt se stejnými vlastnostmi, může se uživatel rozhodnout ukončit smlouvu (tj. Vrácení zaplacených částek) nebo požádat o odeslání jiného modelu, který uživatel se dobrovolně rozhodne.

Dodání produktu se stejnými charakteristikami nebo nového modelu, který si uživatel zvolí, bude provedeno během následujících 3-5 pracovních dnů ode dne, kdy HANUKEII Uživatel potvrdí výměnu vadného produktu nebo odeslání nového modelu.

Výměna, zaslání nového modelu nebo ukončení smlouvy nebudou pro uživatele znamenat dodatečné náklady.

Pokud Uživatel smlouvu ukončí, HANUKEII provede vrácení celé částky zaplacené Uživateli za nákup vadného produktu.

HANUKEII informuje uživatele, že doba vrácení zaplacených částek bude záviset na způsobu platby, který by uživatel použil při nákupu produktu.

2. Výběr.

V případě, že uživatel není spokojen s produkty obdrženými v jeho objednávce, má uživatel v souladu s obecným zákonem na ochranu spotřebitelů a uživatelů lhůtu čtrnácti (15) kalendářních dnů na vrácení celkové částky objednávky nebo, pokud dáváte přednost, můžete vrátit jakýkoli z produktů, které tvoří celkovou objednávku, a to vše bez postihu a bez nutnosti uvádět důvody.

Uživatel však musí nést přímé náklady na návrat do HANUKEII, zda objednávku vracíte v plné výši nebo se rozhodnete vrátit pouze některé produkty v objednávce.

Chcete-li formalizovat návrat, musíte kontaktovat HANUKEII na adresu contact @ hanukeii .com zasláním vyplněného formuláře pro odstoupení, který je připojen k těmto smluvním podmínkám jako PŘÍLOHA 1. Po obdržení uvedeného sdělení, HANUKEII Uvede způsob odeslání objednávky do svých kanceláří nebo skladů.

HANUKEII není zodpovědný za kurýrní společnost, kterou si uživatel najme za účelem vrácení objednávky. V tomto smyslu HANUKEII doporučuje Uživateli, aby požádejte kurýrní společnost, aby vám poskytla doklad o doručení jakmile kurýr uloží produkt v kancelářích HANUKEII, aby si uživatel uvědomil, že produkt byl doručen správně HANUKEII. HANUKEII není zodpovědný za adresu, na kterou Uživatel pošle objednávku k vrácení. V případě Evropy by to měla být vždy naše kancelář. Pokud jsme potvrzení o doručení neměli a uživatel nepředložil potvrzení o doručení, HANUKEII by za škodu nenesl odpovědnost a byl by to uživatel, kdo by musel uplatnit nárok na přepravní společnost, která uzavřela smlouvu.

Náklady na vrácení objednávky (např. Náklady na dopravu prostřednictvím kurýrních společností) ponese přímo Uživatel.

Výrobek musí být nepoužitý a se všemi štítky, obaly a případně s dokumentací a původními pomocnými prvky, které byly dodány s výrobkem. Pokud uživatel nepostupuje tímto způsobem nebo pokud produkt utrpěl škodu, uživatel souhlasí s tím, že produkt může utrpět znehodnocení nebo že HANUKEII návrat může být odmítnut.

Jednou HANUKEII zkontrolovat, zda je objednávka v dobrém stavu, HANUKEII bude pokračovat v vrácení celkových částek zaplacených uživatelem.

Pokud se uživatel rozhodne vrátit objednávku v plné výši, HANUKEII vrátí Uživateli všechny částky, které by zaplatil, a pokud vrátí pouze některý z produktů, bude vrácena pouze část odpovídající těmto produktům.

HANUKEII informuje uživatele, že doba vrácení zaplacených částek bude záviset na způsobu platby, který by uživatel použil při nákupu produktu. V každém případě HANUKEII vrátí zaplacené částky co nejdříve a v každém případě do 14 kalendářních dnů ode dne přijetí vráceného produktu.

Zásady pro výměnu produktů

HANUKEII nepřipouští změnu mezi produktem zakoupeným uživatelem za jiný produkt nabízený na webových stránkách.

V případě, že uživatel chce provést změnu produktu, musí uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy podle ustanovení 6.2 a následně si koupit nový produkt, který chce.